Swash® är Svanenmärkt!

Arion har fått licensen för ett av de mest kända miljömärkena, det nordiska miljömärket Svanen.

Svanenmärket är den officiella miljömärkningen för de nordiska länderna som syftar till att bidra till en hållbar konsumtion och produktion. På Arion vi lever upp till de högsta kraven, både vad gäller miljöpåverkan och för att skydda våra kunder mot kemikalier. På grund av sin låga miljöpåverkan är våra Swash® bad produkter* nu Svanenmärkta och är bland de mest miljövänliga produkterna.

Vi är mycket stolta över att vi lever upp till de stränga miljökraven för Svanenmärket. Det visar att våra Swash® bad produkter* har minst miljöpåverkan under hela sin livscykel. Från råvaror till produktion, och från transporter till avfall.

Svanenmärket är ett av många exempel på Arion investeringar i Corporate Social Responsibility (CSR). Det uppfyller två av hörnstenarna i Arion CSR policy - Planeten och människan - som syftar till att öka nivån av lycka av våra nuvarande och framtida intressenter.

Swash® - ett bra miljöval!

Läs mer om vår CSR-policy eller Svanenmärket.

* Swash® Gold Gloves fragrance free, Swash® Gold Wipes fragrance free, Swash® Refreshing Wipes fragrance free & Bathic® Wipes fragrance free.

                                                                                                                                                                                                          Swan logo 232x232px                                                                                                                                                 

Swan Newsarticle website 1200x261px                                             

Arion

Arion är ett innovativt företag som verkar på den internationella marknaden för hälsovård.

Kontakta oss

Arion Sverige AB
Slottsgatan 20
21133 Malmö, Sverige

Tel. +46 (0)40 668 85 51
E-mail: se@arion-group.com

Let's get social

 

arion-facebookarion-linkedinarion-youtube arion-twitter