För att jag är lycklig… 
Företagets sociala ansvar ( CSR - Corporate Social Responsibility) hos Arion

Arion introducerar nya standarder inom hälsovården. Våra produkter bidrar till välbefinnande och lycka för patienter, kunder, de äldre och andra personer, som är i behov av vård, samt för personer, som ger dem vård. Fastän vi är mycket framgångsrika i att erbjuda hälsovårdslösningar ser vi många möjligheter att förbättra nuvarande och kommande kunders nivå av lycka.
Vi måste också försäkra oss om att våra aktiviteter, verksamheter och produkter inte har negativa effekter (eller ännu bättre, har positiva effekter) på interna och externa intressenter och vår planet. Vi är ju trots allt inte ensamma i denna värld.

 
Arions CSR-program heter “Todo”: 
På spanska betyder “todo” allt, som att CSR är ett holistiskt koncept som omfattar människor, planeten och vinsten. Todo hänvisar också till engelskans ”to do”, som i att vi ännu har mycket att göra.

Lycka är det centrala temat i vår CSR-politik. Därför är vår CSR-mission:
Att göra våra nuvarande och kommande intressenter lyckligare.

Hur gör vi våra intressenter lyckliga?

- Vi har redan flera aktiviteter som kan ses som socialt ansvarsfulla (bland annat sponsorering, avfallsreduktion vid Arion Manufacturing och användning FSC-certifierat papper).
-Införandet av prestationsstegen ger oss en möjlighet att kontinuerligt förbättra vår sociala och hållbara verksamhet. Vårt strategiska mål vad gäller CSR är att uppnå nivå 3 i verksamheten år 2017 och nivå 4 före 2020. Detta betyder att vi kommer att gör allt som står i vår makt för att socialt ansvarsfull verksamhet ska bli en del av vår kultur.

Om du känner till något sätt som vi kan göra saker bättre på ber vi att du berättar det för oss:
Clap along if you feel like happiness is the truth – Happy (Pharrell Williams)

Arion

Arion är ett innovativt företag som verkar på den internationella marknaden för hälsovård.

Kontakta oss

Arion Sverige AB
Slottsgatan 20
21133 Malmö, Sverige

Tel. +46 (0)40 668 85 51
E-mail: se@arion-group.com

Let's get social

 

arion-facebookarion-linkedinarion-youtube arion-twitter