Be part of our impact

on healthcare

and smile with us!

Check our vacancies

Arion is a fast-growing company in a market that has great potential. We offer an international working environment where talents and ambitions can be explored at the fullest. 

Our employees are energetic, proactive people who dare to do things differently.

At Arion, we bring a smile on the face of our stakeholders, through our solutions and services. We believe that a simple smile is the most impactful and the most universal human communication. 

We embodied our philosophy in the “SMILE” values: The Sustainable Makers creating Impact through Leadership and Energy. 

Explore our company

Explore our company

Ready to take a seat and
become an Arioneer?

Working for a medical device company gives you the opportunity to contribute to healthcare improvement. Even the smallest and simplest solution can have a great impact on someone’s life.

Check our vacancies below and let us know how you can contribute to make impact.

Ben jij een gedreven Lijnoperator die zich comfortabel voelt binnen een snelgroeiende internationale organisatie in de gezondheidszorg en pas jij bij onze SMILE-cultuur? 
Dan ben jij de professional naar wie wij op zoek zijn!

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van eenvoudige oplossingen binnen de internationale gezondheidszorg. Dagelijkse ongemakken vormen onze inspiratiebron. Onze producten omvatten duurzame hulpmiddelen voor het aan- en uittrekken van therapeutische compressiekousen (The Slide Solution). Daarnaast produceren wij Swash, dat synoniem staat voor het wassen zonder water. Dit is een concept dat verbetering biedt voor de traditionele lichaamswassing van bedlegerige patiënten met de waskom. Inmiddels werken veel zorginstellingen in Europa volgens dit concept.

Wij zijn een groeiende internationale onderneming en hebben bedrijven in Nederland (hoofdkantoor), Duitsland, Denemarken, Zweden, België, Spanje en tevens werken we met distributeurs over de hele wereld.

Sinds de oprichting in 1994 is Arion jaar na jaar gegroeid en de ontwikkelingen op de internationale markt betekenen dat Arion ook de komende jaren sterk zal blijven groeien. Arion is gevestigd op het Avantis Business Park – letterlijk – op de Duits-Nederlandse grens. Arion heeft een eigen productielocatie (Arion Manufacturing B.V.) voor de productie van Swash.

Arion Manufacturing is een volledig geautomatiseerde productiefaciliteit waar Swash geproduceerd wordt in een clean room (klasse 6) en waar tevens de lotions in een aparte productieruimte gemaakt worden. De kwaliteit van de producten is hiermee te allen tijde gewaarborgd.

Voor de uitbreiding van onze productielocatie zijn we op zoek naar een proactieve:
Lijnoperator
Heerlen/Aken
1,0 FTE

De positie:
Om onze groeidoelstelling te realiseren is Arion Manufacturing B.V. op zoek naar een pro-actieve lijnoperator die volledig verantwoordelijk is voor 1 productielijn. Als Lijnoperator ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de productiedoelstellingen en het optimaliseren van processen binnen Arion Manufacturing B.V. De nadruk ligt hierbij op kwaliteit, productiviteit, continu verbeteren / lean manufacturing en duurzame inzetbaarheid.

Jouw uitdagingen:
· Controleren en uitvoeren van de productie op output, efficiency en kwaliteit;
· Technische ondersteuning (oplossen van storingen) bieden betreffende het productieproces en de machines;
· Optimaliseren van het productieproces door het doen van verbetervoorstellen;
· Operationele werkzaamheden in en rondom de productie;
· Graag willen werken in een clean-room omgeving en clean werken ook altijd als eerste vereiste van het werk zien.

Wij verwachten:
· In deze functie heb je een zeer zelfstandige rol. Het is belangrijk dat je gedisciplineerd werkt, dat je accuraat en proactief bent;
· Basiskennis van de Engelse taal;
· Bereidheid om in een 2 ploegendienst te werken (indien nodig in een 3 ploegendienst);
· Technische opleiding op minimaal MBO niveau;
· Kennis van PLC besturing;
· Resultaatgericht, flexibel, slagvaardig, servicegericht en stressbestendig;
· Goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht;
· Hands-on mentaliteit met een structurele aanpak;
· Kernwaarden: (The) Sustainable, Makers, (creating) Impact, (through) Leadership, (&) Energy (SMILE).

Interesse?
Lijnoperator Arion Manufacturing B.V.: ”Ik werk graag voor Arion omdat het een enorme verbetering is voor de manier waarop we zorgen voor onze dierbaren die onze producten nodig hebben. Dit op een manier die vriendelijker is voor het milieu dan het traditionele wassen en het feit dat ik een schakel ben in de keten om deze producten op de best mogelijke manier te creëren. Daarnaast werk ik graag voor Arion omdat ik mezelf op veel vlakken volledig kan ontwikkelen; zoals technische kennis, leiderschapskwaliteiten en ik kan mijn communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels verbeteren. Daarnaast kan ik veel leren van mijn collega’s en ik hoop dat zij ook van mij kunnen leren.”

Als je geïnteresseerd bent in deze positie en in het werken bij een internationaal groeibedrijf, vul dan het sollicitatieformulier op onze website in en upload jouw CV en motivatie.
Bij vragen met betrekking tot de positie kun je terecht bij onze HR-afdeling via +31 (0) 45 209 4000 of via e-mail naar hr@arion-group.com. Voor meer informatie over Arion, kijk dan op onze website op: www.arion-group.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Reageer nu (Klik hier)

Are you a highly motivated Finance Emplyee who feels comfortable working in a fast-growing international organization in the healthcare industry?

Are you a professional with a SMILE?

We specialize in developing simple solutions within the international healthcare industry. Daily discomforts provide our source of inspiration. Our products include durable aids for putting on and taking off therapeutic compression stockings (The Slide Solution), as well as pre-moist wash products for care recipients that need assistance in bathing (Swash®).

We are an international business operating from offices in the Netherlands (HQ), Germany, Denmark, Sweden, Belgium, Spain and we work with distributors all over the world.
Since being established in 1994, Arion has been growing year-on-year and evolving opportunities in the international market mean that Arion will continue to grow strongly over the coming years. Arion is located at Avantis Business Park – quite literally – on the German-Dutch border.

For the expansion of our production facility, we are looking for a:
Finance Employee
Heerlen/Aachen
0,8 – 1,0 FTE

As a finance employee, you work in a team of 3 colleagues in the Financial Shared Service Center of the parent company Arion Holding B.V. and her 13 (foreign) subsidiaries. We are looking for a reliable finance employee for the day-to-day work in relation to the financial administration. The goal is to contribute to keep the accounting and financial processes of the company up to standard and ensure accurate financial reporting and control. Furthermore, you are responsible for the accounts payable. You will report to the Business Controller.

Your challenge:
· Record day to day financial transactions;
· Process accounts receivable;
· Assisting in accounts payable and assisting in pay rolling;
· Verify that transactions are recorded in the correct day book, suppliers ledger, customer ledger and general ledger;
· Manage journal entries, invoices etc. and reconcile accounts for the monthly or annual closing;
· Assist in controls and policies to comply with legislation and established best practices;
· Assist in reporting for management or key users;
· Participate in preparation for the annual audit;
· Review the company’s accounting information to identify and resolve inaccuracies or imbalances;
· Cash flow management.

Our needs:
· Key values: (The) Sustainable, Makers, (creating) Impact, (through) Leadership, (&) Energy;
· Good knowledge of accounting and financial processes (financial closure, reporting etc.);
· Working knowledge of Exact Globe software;
· Working knowledge of MS Office (especially excel);
· Effective in both verbal and written Dutch and English communication;
· At least 5 years of financial work experience;
· Well-organized with ability to prioritize;
· Very good communication and interpersonal skills;
· Attention to detail and problem-solving ability;
· Deadline and results-oriented;
· Knowledge of tax legislation;
· Strong analytical and persuasive skills. You know how to inspire people;
· Ability to bring innovative solutions and work independently in a result driven culture.

Arion is a fast-growing company in a market, which has great potential. We offer a unique international working environment where your talents and ambition can be harnessed to the full. Arion is known for doing things differently. Over the years, we have been nominated for the Dutch Fast 50 Award (Deloitte), High Growth Award (PWC), FD Gazellen Award and twice for the Innovation Top 100 (Chamber of Commerce).

Do you want to SMILE with us? 
Finance employee Arion International B.V.: ‘’As a finance employee, I have been working for several companies, each with their own product or service. Nevertheless, I gain the most fulfilment from my work and employment at Arion, since the products we supply and manufacture give me the feeling that we really contribute to healthcare, customer satisfaction and the environment.’’

If so, don’t hesitate to fill out the application form on our website and upload your CV & motivation letter to become part of the Arion Group.  Questions regarding the position can be addressed to HR on +31 (0)45-2094000 or email to hr@arion-group.com. For further information, please check out our website at: www.arion-group.com.

Apply now (click here)

Are you a highly motivated Line Operator who feels comfortable working in a fast-growing international organization in the healthcare industry?

Are you a professional with a SMILE?

We specialize in developing simple solutions within the international healthcare industry. Daily discomforts provide our source of inspiration. Our products include durable aids for putting on and taking off therapeutic compression stockings (The Slide Solution), as well as pre-moist wash products for care recipients that need assistance in bathing (Swash®).

We are an international business operating from offices in the Netherlands (HQ), Germany, Denmark, Sweden, Belgium, Spain and we work with distributors all over the world.
Since being established in 1994, Arion has been growing year-on-year and evolving opportunities in the international market mean that Arion will continue to grow strongly over the coming years. Arion is located at Avantis Business Park – quite literally – on the German-Dutch border.

For the expansion of our production facility, we are looking for a:
Line Operator
Heerlen/Aachen
1,0 FTE

In order to realize our growth objective is Arion Manufacturing B.V. looking for a pro-active line operator who is fully responsible for 1 production line. As a line operator, you are responsible for realizing the production objectives and for the optimization of the processes within Arion Manufacturing B.V. The emphasis is on quality, productivity, continuous improvement/ lean manufacturing and sustainable employability.

Your challenge:
·  Checking and executing of the production on output, efficiency and quality;
·  Providing of technical support (solving of disruptions) regarding the production process and the machines;
·  Optimizing the production process by making suggestions for improvement;
·  Operational activities in and around the production;
·  You would like to work in a clean room environment. Working in the clean way is also your first requirement of the work.

Our needs:
· Key values: (The) Sustainable, Makers, (creating) Impact, (through) Leadership, (&) Energy;
· You have a very independent role in this position. It is important that you work with discipline, that you are accurate and proactive;
·  A basic knowledge of the English language is required;
·  Willingness to work in two shifts (and if necessary in three shifts);
·  Knowledge of the PLC control;
·  Result-oriented, flexible, decisive, service-minded and stress resistant;
·  Good communication skills and persuasiveness;
·  Hand-on mentality with at structural approach.

Arion is a fast-growing company in a market which has great potential. We offer a unique international working environment where your talents and ambition can be harnessed to the full. Arion is known for doing things differently. Over the years, we have been nominated for the Dutch Fast 50 Award (Deloitte), High Growth Award (PWC), FD Gazellen Award and twice for the Innovation Top 100 (Chamber of Commerce).

Do you want to SMILE with us?
Line Operator Arion Manufacturing B.V.: ‘’ I like working for Arion because it makes a huge improvement to the way we take care of our loved ones that need our products, in a way that’s friendlier to the environment than traditional bathing, and the fact that I’m a link in the chain of creating these products in the best possible way. Besides this I like working for Arion because I can fully develop myself in a lot of ways; such as technical knowledge, leadership skills and I can improve my communication skills in Dutch and English. Also I can learn a lot from my colleagues and I hope they can learn from me to.’’

If so, don’t hesitate to fill out the application form on our website and upload your CV & motivation letter to become part of the Arion Group.  Questions regarding the position can be addressed to HR on +31 (0)45-2094000 or email to hr@arion-group.com. For further information please check out our website at: www.arion-group.com.

Apply now (click here)

Are you a highly motivated Project Manager with a legal background who feels comfortable working in a fast-growing international organization in the healthcare industry?

Are you a professional with a SMILE?

We specialize in developing simple solutions within the international healthcare industry. Daily discomforts provide our source of inspiration. Our products include durable aids for putting on and taking off therapeutic compression stockings (The Slide Solution), as well as pre-moist wash products for care recipients that need assistance in bathing (Swash®).

We are an international business operating from offices in the Netherlands (HQ), Germany, Denmark, Sweden, Belgium, Spain and we work with distributors all over the world.
Since being established in 1994, Arion has been growing year-on-year and evolving opportunities in the international market mean that Arion will continue to grow strongly over the coming years. Arion is located at Avantis Business Park – quite literally – on the German-Dutch border.

To support our ‘Team Tomorrow’, we are looking for a:
Project Manager – Legal
(0,8 FTE- 1,0 FTE)

The position:
As a Project Manager – Legal you will work in a team of 3 persons: our CEO, a Strategic Project Manager – Sustainability and you. Team Tomorrow focuses on strategy, new markets, new products and new business. In this position, you will work on several projects simultaneously. Besides coordinating and supporting projects in Team Tomorrow, you will also support Team Today’s projects (daily business). This includes offering legal advice or setting-up contracts with business partners and distributors. For this reason, it is important that you have a degree or experience in business law.

This job suits you when you are able to tick off the following boxes: you feel comfortable in a globally operating organization, you prefer to execute diverse activities, you like to challenge yourself on a daily basis, and you flourish in a working environment that is dynamic and fast-paced. In short; you are not afraid to take responsibility and will never back down from a challenge. You will report to the CEO. 

Your challenge:
• Identify projects (internally and externally) that are critical for the future of Arion (amongst others based on market developments)
• Coordinate projects that contribute to the company’s long-term success
• Collaborate with internal and external stakeholders to execute projects (to meet their requirements)
• Analyse project portfolio
• Support implementation of projects (e.g. provide training)
• Ensure that project goals align with the company’s strategic mission and objectives
• Keep track and report on projects
• Offer legal support in general
• Support Team Today’s projects by delivering (predominantly legal) advise
• Check contracts with distributors in several companies and business partners
• Setting up a good document structure

Our needs:
· A hands-on legal specialist that likes to work on projects that include more than only legal aspects.
· Personal fit with our key SMILE values: (The) Sustainable, Makers, (creating) Impact, (through) Leadership, (&) Energy;
· Master’s Degree in Business law or equivalent;
· At least 3 years relevant working experience;
· Excellent project management skills;
· Experience with leading and coordinating projects (taking initiative, setting priorities, monitoring progress and deadlines, managing project team members, etc.);
· Affinity with figures and analytical insight;
· Good written and verbal skills: expression skills, communication skills and good presentation skills in both Dutch and English;
· Structured and goal-oriented approach;
· Perseverance and diligence;
· Experience with MS Office;
· Preferably experience with (one of the following) processes/sytems: PRINCE2, Agile or scrum;
· Strong analytical and persuasive skills. You know how to inspire people;
· Ability to bring innovative solutions and work independently in a result driven culture;
· Willingness to travel;

Arion is a fast-growing company in a market which has great potential. We offer a unique international working environment where your talents and ambition can be harnessed to the full. Arion is known for doing things differently. Over the years, we have been nominated for the Dutch Fast 50 Award (Deloitte), High Growth Award (PWC), FD Gazellen Award and twice for the Innovation Top 100 (Chamber of Commerce).

Do you want to SMILE with us?
If so, don’t hesitate to fill out the application form on our website and upload your CV & motivation letter to become part of the Arion Group.  Questions regarding the position can be addressed to HR on +31 (0)45-2094000 or email to hr@arion-group.com. For further information please check out our website at: www.arion-group.com.

Apply now (click here)

Scroll to Top

This site uses cookies to offer you a better browsing experience cookies.